Skoči na vsebino

Nagradna igra “POSKRBITE ZA BACKUP”

POGOJI UPORABE IN PRAVILA NAGRADNE IGRE “STE V ZADNJEM ČASU POMISLILI NA BACKUP?”

Program ozaveščanja Varni na internetu,  ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Arnes, organizira nagradno igro »POSKRBITE ZA BACKUP«.

Nagradna igra ne deluje v povezavi s podjetjem  Meta Platforms, Inc. in njegovimi produkti Facebook ali Instagram in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Meta Platforms, Inc. Prejemnika podatkov o Instagram profilu, posredovanih s strani uporabnikov družbenega omrežja Instagram,  sta tako podjetjeMeta Platforms, Inc. in Javni zavod Arnes kot skupna upravljavca osebnih podatkov. Prejemnik podatkov izžrebancev je zgolj Javni zavod Arnes.

Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator in ne platformiFacebook ali Instagram, ki hkrati v povezavi z nagradno igro ne prevzemata nobene odgovornosti.

Nagradna igra poteka na Instagram profilu Varni na internetu od dne 31. 3. 2023 (od 18.00) do dne 5. 4. 2023 (do 24.00). Nagradna igra za sodelovanje predvideva spodnje navodilo:

Odgovori na nagradno vprašanje, sledi profilu Varni na internetu in sodeluj v nagradnem žrebu!

1. člen ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre “POSKRBITE ZA BACKUP” (v nadaljevanju nagradna igra) na družbenem omrežju Instagram je Javni zavod Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes).

2. člen NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradno igro organizator izvede za namen izobraževanja spletnih uporabnikov o pomenu in pomembnosti varnostnih kopij podatkov ter posledično tudi za promocijo nacionalnega programa ozaveščanja o informacijski varnosti Varni na internetu.

3. člen TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od od dne 31. 3. 2023 (od 18.00) do dne 5. 4. 2023 (do 24.00).

4. člen POGOJI SODELOVANJA

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da je seznanjen in se strinja s pravili nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Za sodelovanje v nagradni igri veljajo zgolj omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni rezidenti Republike Slovenije, ki od 31. 3. 2023 (od 18.00) do 5. 4. 2023 (do 24.00) na Instagram profilu Varni na internetu odgovorijo na vprašanje v nagradnem kvizu »Poskrbite za backup« in sledijo profilu Varni na internetu. Tako se uvrstijo v e-boben za žreb nagrade.

5. člen NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu je 5 (pet) nagrad. Vrednost nagrade z vračunanim DDV je manjša od 42,00 EUR in ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

Vsak izžrebani lahko prejeme zgolj eno nagrado. Zamenjava nagrad za gotovino ni možna. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Stroške prevzema nagrade v celoti krije izročitelj nagrade.

Podeljene bodo nagrade: 5 x majica s kratkimi rokavi z natisnjenim logotipom Varni na internetu.

6. člen POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od od dne 31. 3. 2023 (od 18.00) do dne 5. 4. 2023 (do 24.00). K nagradni igri lahko udeleženec pristopi na način, da v času trajanja nagradne igre odgovori na vprašanje v nagradnem kvizu “Poskrbite za backup” in prične slediti (Follow) Instagram profilu Varni na internetu. S tem se avtomatsko uvrsti v e-boben za žreb nagrade.

7. člen ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Med vsemi, ki bodo odgovorili na vprašanje in ob enem sledili profilu, bo z naključnim žrebom izžrebanih 5 Instagram profilov t. j. prejemnikov nagrad. Organizator bo nagradni žreb s postopkom naključne izbire izvedel dne 6. 4. 2023 s pomočjo spletne aplikacije. Random Name Picker. Žrebanje bo potekalo v prostorih Arnesa na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, kjer bo med žrebom prisotna tričlanska komisija.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek zasebnega sporočila na Instagram profilu, s katerim sledi Instagram profilu Varni na internetu, in sicer v roku do 5 (pet) delovnih dni po žrebanju nagrade. Nagrajenci bodo svoje nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo organizatorju sporočili po elektronski pošti na naslov info@varninainternetu.si.

Če se nagrajenec organizatorju ne bo javil v roku 8 dni po obvestilu o prejemu nagrade, do nagrade ne bo upravičen. V tem primeru se bo izžrebalo novega nagrajenca. Rezultati žrebanja so dokončni in se nanje ni mogoče pritožiti. 

Organizator bo izžrebancem nagrade izročil v roku do 30 dni od dneva prejema potrebnih podatkov za dostavo nagrade. 

8. člen ZASEBNOST IN VARNOST PODATKOV

Sodelovanje udeleženca v nagradni »Poskrbite za backup« šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 163/22; v nadaljevanju ZVOP-2))in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679; v nadaljevanju Uredba), da organizator nagradne igre obdeluje osebne podatke nagrajencev za namene izvajanja nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da obdeluje njegove osebne podatke za namen: obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-2 in Uredbo ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) se bo hranila skladno s področno zakonodajo in predpisi.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo te igre hrani organizator. 

9. člen KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico kadarkoli, nenapovedano in brez posebnega predhodnega obvestila spremeniti Pravila nagradne igre »POSKRBITE ZA BACKUP«, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani https://www.varninainternetu.si/nagradna-igra-poskrbite-za-backup/. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na elektronski naslov info@varninainternetu.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 31. 3. 2023

Javni zavod Arnes

Komentarji / 0

Pred objavo na portalu bo vaš komentar odobren s strani uredništva.
Preberite pravila komentiranja na portalu.
Vaš e-naslov ne bo nikoli objavljen ali posredovan tretjim osebam.