Cilji projekta

Naše aktivnosti so usmerjene k doseganju sledečih ciljev:

  • dvigniti stopnjo zavedanja ciljnih javnosti o različnih nevarnostih, katerim so izpostavljeni na spletu
  • informirati o varni uporabi spletnega bančništva
  • informirati o različnih oblikah spletnih prevar in ponuditi praktične rešitve, kako se zavarovati
  •  informirati o varstvu osebne identitete v socialnih omrežjih

Projekt Varni na internetu je namenjen najširši slovenski javnosti, poseben sklop vsebin pa namenjamo malim podjetjem (obrtnikom in samostojnim podjetnikom).