Skoči na vsebino

Za medije

Projekt Varni na internetu izvaja nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes. SI-CERT predstavlja nacionalno kontaktno točko, ki opravlja posredniško in svetovalno vlogo ter prevzema tudi koordinacijo projekta osveščanja javnosti o informacijski varnosti.

Aprila 2018 je bil sprejet Zakon o informacijski varnosti (ZInfV), ki je jasno definiral naloge odzivnega centra SI-CERT in ob bok drugim dejavnostim postavil tudi ozaveščanje uporabnikov na področju informacijske varnosti. Zakonsko predpisane naloge ozaveščanja javnosti, opredeljene v 5. točki drugega odstavka 28. člena ZInfV, SI-CERT izpolnjuje skozi številne komunikacijske in medijske dejavnosti programa Varni na internetu.Projekt je zastavljen dolgoročno in naslavlja široko področje problematike informacijske varnosti.

Naše aktivnosti so usmerjene k doseganju sledečih ciljev:

  • Dvigniti stopnjo zavedanja slovenskih spletnih uporabnikov o različnih nevarnostih, katerim so izpostavljeni na spletu.
  • Informirati o varni uporabi spletnega bančništva in varnem spletnem nakupovanju
  • Informirati o različnih oblikah spletnih goljufij in ponuditi praktične rešitve, kako se zavarovati.
  • Informirati o varstvu osebne identitete.

Projekt Varni na internetu je namenjen najširši slovenski javnosti, poseben sklop vsebin pa namenjamo malim podjetjem, obrtnikom in samostojnim podjetnikom. 

Novinarji nas lahko za dodatne informacije o programu Varni na internetu ali drugih vprašanjih s področja omrežne in informacijske varnosti pokličete na telefonsko številko (01) 479 88 22 ali nam pišete na elektronski naslov press(at)cert.si.

Projekt je v celoti financiran s sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV).