Za medije

Projekt Varni na internetu izvaja Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes. SI-CERT predstavlja nacionalno kontaktno točko, ki opravlja posredniško in svetovalno vlogo ter prevzema tudi koordinacijo projekta osveščanja javnosti o informacijski varnosti. Projekt v celoti financira Ministrstvo za javno upravo – Direktorat za informacijsko družbo.

Projekt je zastavljen dolgoročno in naslavlja precej široko področje problematike informacijske varnosti. Dvig stopnje informiranosti o varni rabi interneta definiramo kot ključen cilj programa ozaveščanja. Naše aktivnosti so usmerjene k doseganju sledečih ciljev:

  • Dvigniti stopnjo zavedanja slovenskih spletnih uporabnikov o različnih nevarnostih, katerim so izpostavljeni na spletu.
  • Informirati o varni uporabi spletnega bančništva in varnem spletnem nakupovanju
  • Informirati o različnih oblikah spletnih goljufij in ponuditi praktične rešitve, kako se zavarovati.
  • Informirati o varstvu osebne identitete.

Projekt Varni na internetu je namenjen najširši slovenski javnosti, poseben sklop vsebin pa namenjamo malim podjetjem, obrtnikom in samostojnim podjetnikom. Imate vprašanje za nas ali morebiti pripombo? Vabimo vas, da nam to sporočite prek elektronske pošte na naslov info@varninainternetu.si.

Novinarji nas lahko za dodatne informacije o programu Varni na internetu ali drugih vprašanjih s področja omrežne in informacijske varnosti pokličete na telefonsko številko (01) 479 88 22 ali nam pišete na elektronski naslov press(at)cert.si.