Skoči na vsebino

O projektu

Program Varni na internetu izvaja Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes. SI-CERT predstavlja nacionalno kontaktno točko, ki opravlja posredniško in svetovalno vlogo ter prevzema tudi koordinacijo programa ozaveščanja javnosti o informacijski varnosti.

Program je v celoti financiran s sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Program je zastavljen dolgoročno in naslavlja precej široko področje problematike informacijske varnosti. Dvig stopnje informiranosti o varni rabi interneta definiramo kot ključen cilj programa ozaveščanja. Aprila 2018 je bil sprejet Zakon o informacijski varnosti (ZInfV), ki je jasno definiral naloge odzivnega centra SI-CERT in ob bok drugim dejavnostim postavil tudi ozaveščanje uporabnikov na področju informacijske varnosti. Zakonsko predpisane naloge ozaveščanja javnosti, opredeljene v 5. točki drugega odstavka 28. člena ZInfV, SI-CERT izpolnjuje skozi številne komunikacijske in medijske dejavnosti programa Varni na internetu.

Naše aktivnosti so usmerjene k doseganju sledečih ciljev:

  1. dvigniti stopnjo zavedanja slovenskih spletnih uporabnikov o različnih nevarnostih, katerim so izpostavljeni na spletu
  2. informirati o varni uporabi spletnega bančništva in varnem spletnem nakupovanju
  3. informirati o različnih oblikah spletnih goljufij in ponuditi praktične rešitve, kako se zavarovati
  4. informirati o varstvu osebne identitete

Projekt Varni na internetu je namenjen najširši slovenski javnosti, poseben sklop vsebin pa namenjamo malim podjetjem, obrtnikom in samostojnim podjetnikom.

Imate vprašanje za nas ali morebiti pripombo? Vabimo vas, da nam to sporočite prek elektronske pošte na naslov info@varninainternetu.si.

Novinarji nas lahko za dodatne informacije o programu Varni na internetu ali drugih vprašanjih s področja omrežne in informacijske varnosti pokličete na telefonsko številko (01) 479 88 22 ali nam pišete na elektronski naslov press@cert.si.

Varni na internetu