Skoči na vsebino

Pravila komentiranja na portalu in obvestilo o obdelavi osebnih podatkov komentatorjev

Portal www.varninainternetu.si je osrednji vir znanja o informacijski varnosti za splošno javnost v Sloveniji. Naš cilj je zagotoviti celostno podporo spletnim uporabnikom, od preventivnih nasvetov, kako varno uporabljati sodobne spletne storitve, do strokovne pomoči, če pride do težav.

Na portalu so zbrani številni članki, nasveti in video napotki, kjer je omogočeno komentiranje. Odziv uporabnikov na naše vsebine veliko šteje, saj so ravno uporabniki vir informacij o novih prevarah in nam dajejo povratno informacijo, ali so vsebine uporabne in razumljive. Velikokrat žrtve prevarantov v komentarjih zaupajo svojo zgodbo in tako preprečijo morebitne nove zlorabe, hkrati pa je njihov zapis pomemben za vse, ki delijo podobno izkušnjo, saj vidijo, da niso sami.

Zato vidimo veliko vrednost v omogočanju komentiranja, ki pa zahteva odgovoren premislek in upoštevanje pravil tako komentatorjev kot našega uredništva. Javno komentiranje na portalu Varni na internetu je možnost in ne pravica posameznika.

Kaj morate vedeti, preden napišete komentar?

 • Upravljavec spletnega portala Varni na internetu je Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, ki deluje v sklopu Javnega zavoda Arnes. Za uredniško moderiranje skrbijo zaposleni strokovni sodelavci SI-CERT (v nadaljevanju: uredništvo).
 • Za komentiranje ni potrebno ustvariti uporabniškega računa, torej na portalu ne zahtevamo registracije pred komentiranjem. Vendar komentarji niso avtomatsko vidni oz. objavljeni na portalu, ampak vsak vnesen komentar pregleda in odobri ali zavrne uredništvo.
 • Pravila komentiranja in uredniška politika upravljanja s komentarji spoštujejo veljavno zakonodajo in sledijo smernicam Modri moderator moderira, ki so jih pripravili s sklopu prijavne točke Spletno oko
 • Komentar, ki bo kršil pravila komentiranja, ne bo objavljen ali pa bo komentar objavljen v neizvirni obliki, kjer bo problematični del vsebine zakrit.  
 • Komentarji, ki vsebujejo naštete vsebine, NE bodo objavljeni na portalu (deloma ali v celoti):  
  • Sovražni govor, tako v obliki, kot je opredeljen v 297. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) in tudi v širšem smislu spodbujanja sovraštva in nestrpnosti do katerekoli družbene skupine. V komentarjih je prepovedano spodbujane ali razpihovanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini.
  • Razžalitve, obdolžitve ter obrekovanja (dejanja, ki lahko sodijo v sklop kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, kot opredeljeno v 169–176. člen KZ-1).
  • Grožnje (proti drugim uporabnikom in nasploh) ter nadlegovanje.
  • Komentarji (vsebine), ki posegajo v zasebnost in osebno integriteto druge osebe. Komentarji, ki vsebujejo osebne podatke drugih oseb, ne bodo objavljeni (neodvisno od morebitne privolitve druge osebe). Opozarjamo, da bodite previdni tudi pri objavljanju lastnih osebnih podatkov ali drugih občutljivih podrobnostih (npr. kadar v komentar napišete svojo telefonsko številko ali elektronski naslov, kamor ste prejeli sumljivo sporočilo). V tem primeru bo uredništvo osebne podatke pred objavo anonimiziralo.
  • Neželena pošta (spam) in ostale komercialne vsebine z jasnim namenom promocije in prodaje storitve ali izdelka. Opis osebne izkušnje z izdelkom, storitvijo ali podjetjem, ki je podan na spoštljiv, argumentiran način ter se vsebinsko navezuje na komentiran članek, je dopusten.
  • Komentarji, ki kršijo avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine.    
  • Komentarji, ki niso povezani s tematiko (»off-topic«).
  • Zavrnjeni bodo tudi komentarji, ki vsebujejo povezave na spletne strani, ki vsebujejo vse zgoraj našteto.
 • Uredništvo ima pravico samostojno odločati o tem, ali komentar vsebinsko prispeva k vsebini, je relevanten glede na vsebino, ki jo komentira in ali ustreza tu naštetim smernicam.

Ali moderiranje pomeni, da komentatorji več ne nosimo odgovornosti?

Ne, komentatorji za navedene zapise odgovarjate po splošnih pravnih pravilih in ste zanje polno odgovorni tako kazensko kot odškodninsko.

Ali tudi upravljavec portala nosi odgovornost?

Da, upravljavec portala nosi odgovornost v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), ki pravi, da mora ponudnik vsebine nemudoma, ko mu je protipravnost znana, ukrepati tako, da podatke odstrani ali onemogoči dostop do njih. To pomeni, da če prejmemo obvestilo oz. zahtevo prizadete osebe po odstranitvi komentarja, se v prvem koraku seznanimo z zahtevo in v čim krajšem času (odvisno od okoliščin in kompleksnosti primera) od prejema zahteve pripravimo odgovor, v katerem zahtevek sprejmemo kot utemeljen ali pa pojasnimo, zakaj komentarja ne bomo umaknili.

Kam se lahko obrnete, če menite, da je potrebno določen komentar odstraniti?

Vsak komentar pred javno objavo pregleda in odobri ali zavrne uredništvo, ki upošteva opisana pravila komentiranja na portalu. Če kljub temu menite, da določen komentar krši pravila ali veljavno zakonodajo, nam to sporočite na naslov info@varninainternetu.si, z zadevo »Zahteva za umik komentarja«. V zahtevi navedite povezavo do konkretnega članka, kjer se nahaja komentar, prikazno ime komentatorja, datum in čas objave. Iz podane zahteve mora biti nedvoumno razvidno, kdo in v čigavem imenu jo podaja. Obvezno natančno pojasnite, zakaj menite, da gre za kršenje pravil oz. kje izhaja protipravnost objavljene vsebine. Kot opisano pri prejšnjem vprašanju, upravljavec bo v najkrajšem času zahtevo pretehtal in pojasnil svojo odločitev.

Kako bomo obdelovali osebne podatke komentatorjev?

Krovna politika obdelave osebnih podatkov obiskovalcev portala Varni na internetu je podrobno opredeljena v Izjavi o zasebnosti. V nadaljevanju podajamo zgoščene informacij samo glede obdelave osebnih podatkov komentatorjev na portalu.

 • Upravljavec portala pridobi od vsakega komentatorja sledeče podatke:
  • IP naslov, ki se obdeluje za namen zagotavljanja varnosti portala, da upravljavec lahko prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja (onemogočanje uporabnikov, ki ne spoštujejo pravila komentiranja, ponavljanje kršitev pod različnimi uporabniškimi imeni ali pa preprečevanja avtomatskih objav na forumu). Pravna podlaga je točka 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. Ta podatek ni javno objavljen in ni viden obiskovalcem portala.
  • Uporabniško ime, ki ga komentator poljubno določi (vzdevek). Pravna podlaga za obdelavo je točka 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. veljavna privolitev. Ta podatek je javno objavljen in je viden obiskovalcem portala.
  • Elektronski naslov posameznika, ki ga upravljavec obdeluje za namen morebitnega odgovora ali dodatnega pojasnila komentatorju. Pravna podlaga je točka 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. Ta podatek ni javno objavljen in ni viden obiskovalcem portala.
  • Vsebina komentarja je prav tako javno objavljena in se obdeluje na podlagi veljavne privolitve posameznika oz. točke 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
  • Vsi zbrani podatki se hranijo ves čas aktualnosti objavljenega komentarja na portalu Varni na internetu oz. dokler ta ni izbrisan ali umaknjen s strani upravljavca ali s strani komentatorja.
 • Podatki, s katerimi se lahko razkrije identiteta uporabnika, se lahko posredujejo organom pregona pod pogoji, ki jih določa zakonodaja.
 • Podatki ne bodo preneseni v tretjo državo ali mednarodno članico.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahtevo posameznik naslovi na kontaktni naslov dpo@arnes.si, ki se nato obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Ko obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi veljavne privolitve, ima komentator pravico do preklica.