Skoči na vsebino

Pravila nagradne igre »SI SPLETNI DETEKTIV?«

1. člen

Po teh pravilih prireja Javni zavod Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ARNES), nagradno igro “SI SPLETNI DETEKTIV?”.

2. člen

Nagradna igra se izvede v reklamne namene z nagradami:

–          50 x potovalna zobna ščetka

–          50 x majica s kratkimi rokavi

3. člen

Nagradna igra poteka od dne 16.05.2012  do dne 16.06.2012 in je objavljena na družabnem omrežju Facebook na strani Varni na internetu https://www.facebook.com/varninainternetu/app_147527998705218.

4. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni rezidenti Republike Slovenije, ki od 16.5.2012 do 16.6. 2012 do 23:59 ure preko Facebook aplikacije na spletnem naslovu https://www.facebook.com/varninainternetu/app_147527998705218 odgovorijo na  vprašanja v nagradnem kvizu  in vpišejo svoj elektronski naslov. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da jim ARNES pošilja novice in obvestila s področja informacijske varnosti Varne novice na vpisan elektronski naslov. Udeleženec se lahko kadarkoli odjavi iz seznama prejemnikov obvestil.

5. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja s pravili nagradne igre. Udeleženci so lahko samo osebe, ki se strinjajo s pravili nagradne igre, sicer se je ne morejo udeležiti.

6. člen

Izmed vseh igralcev, bo organizator dne 18.6.2012 izžrebal 50 igralcev, ki bodo prejeli potovalno zobno ščetko. Žrebanja bodo potekala v prostorih ARNES-a na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, kjer bo med žrebom prisotna tričlanska komisija. Izmed vseh sodelujočih, bo računalnik naključno izbral dobitnika nagrade. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti na naslov, ki ga je vpisal ob sodelovanju, v roku 5 delovnih dni po žrebanju nagrade. Nagrajenci bodo svoje nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo morali poslati po e-mailu. Rezultati žrebanja so dokončni in se nanje ni mogoče pritožiti.

Izmed vseh igralcev, bo organizator dne 18.6.2012 izžrebal 50 igralcev, ki bodo prejeli majico s kratkimi rokavi. Žrebanja bodo potekala v prostorih ARNES-a na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, kjer bo med žrebom prisotna tričlanska komisija. Izmed vseh sodelujočih, bo računalnik naključno izbral dobitnika nagrade. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti na naslov, ki ga je vpisal ob sodelovanju, v roku 5 delovnih dni po žrebanju nagrade. Nagrajenci bodo svoje nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo morali poslati po e-mailu. Rezultati žrebanja so dokončni in se nanje ni mogoče pritožiti.

7. člen

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.varninainternetu.si/beta od dne 18.06.2012 do 18.07.2012.

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v nagradni igri. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da lahko organizator nagradne igre objavi njegovo ime in priimek na spletni strani www.varninainternetu.si/beta v primeru, če bo sodelujoči prejemnik nagrade. Ime in priimek nagrajenca bosta na spletni strani www.varninainternetu.si/beta objavljena 30 dni. Po končani nagradni igri se bodo ti podatki (ime in priimek) uničili.

Skladno z 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre Javni zavod Arnes.

8. člen

Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino in ni prenosljiva na drugo osebo.

9. člen

ARNES lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani www.varninainternetu.si/beta.

10. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 15.5.2012