Skoči na vsebino

Pravila nagradne igre “Pravilno svetujte in osvojite nagrado!”

1. člen

Po teh pravilih prireja Javni zavod Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ARNES), nagradno igro »Pravilno svetujte in osvojite nagrado!«

2. člen

Nagradna igra se izvede v reklamne namene z nagradami:

–          10 x majica s kratkimi rokavi

3. člen

Nagradna igra poteka od dne 20.09.2012  do dne 25.09.2012 in je objavljena na spletnem portalu www.varninainternetu.si/beta.

4. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni rezidenti Republike Slovenije, ki od 20.09.2012  do 25.09.2012  do 20.00 ure odgovorijo na  vprašanje v nagradnem izzivu tako, da pošljejo elektronsko sporočilo z odgovorom in kratko obrazložitvijo na naslov info@varninainternetu.si. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da jim ARNES pošilja novice in obvestila s področja informacijske varnosti Varne novice na vpisan elektronski naslov. Udeleženec se lahko kadarkoli odjavi iz seznama prejemnikov obvestil.

5. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja s pravili nagradne igre. Udeleženci so lahko samo osebe, ki se strinjajo s pravili nagradne igre, sicer se je ne morejo udeležiti.

6. člen

Izmed vseh igralcev, bo organizator dne 26.9.2012 doložil 10 igralcev, ki bodo prejeli majico s kratkimi rokavi. Izbor desetih nagrajencev bo potekal v prostorih ARNES na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, kjer bo tričlanska strokovna komisija, izmed vseh prejetih odgovorov, določila 10 nagrajencev. Nagrajenci bodo izbrani glede na najbolj natančen oz. strokovno utemeljen odgovor na vprašanje. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti na naslov, ki ga je vpisal ob sodelovanju, v roku 5 delovnih dni po žrebanju nagrade. Nagrajenci bodo svoje nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo morali poslati po e-mailu. Rezultati žrebanja so dokončni in se nanje ni mogoče pritožiti.

7. člen

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.varninainternetu.si/beta od dne 1.10.2012 do 1.11.2012.

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v nagradni igri. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da lahko organizator nagradne igre objavi njegovo ime in priimek na spletni strani www.varninainternetu.si/beta v primeru, če bo sodelujoči prejemnik nagrade. Ime in priimek nagrajenca bosta na spletni strani www.varninainternetu.si/beta objavljena 30 dni. Po končani nagradni igri se bodo ti podatki (ime in priimek) uničili.

Skladno z 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval.

8. člen

Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino in ni prenosljiva na drugo osebo.

9. člen

ARNES lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene na spletni strani www.varninainternetu.si/beta.

10. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 20.9.2012