Skoči na vsebino

Pogoji sodelovanja v nagradnem kvizu Lovec na prevare

Program ozaveščanja Varni na internetu,  ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Arnes, v sklopu kampanje Evropski mesec kibervarnosti prireja nagradni kviz »Lovec na prevare«. Pogoj za sodelovanje je vpis elektronskega naslova v bazo prejemnikov brezplačnih e-novic Varne novice.

1. člen ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre “Lovec na prevare” (v nadaljevanju nagradna igra) na spletnem portalu  Varni na internetu  (https://www.varninainternetu.si/) je Javni zavod Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes ).

2. člen NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradno igro organizator izvede v izobraževalne namene in namen promocije programa ozaveščanja o informacijski varnosti Varni na internetu.

3. člen TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od dne 1.10.2014 (od 18.00)  do dne 31.10.2014 (24.00) in je objavljena na spletnem portalu  Varni na internetu  https://www.varninainternetu.si/lovecnaprevare/.

4. člen POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni rezidenti Republike Slovenije, ki od 1.10.2014 od 18.00 ure do dne 31.10.2014 do 24.00 na spletnem portalu Varni na internetu odgovorijo na  vprašanja v nagradnem kvizu Lovec na prevare  in vpišejo svoj elektronski naslov. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da z naslova info@varninainternetu.si prejemajo novice in obvestila s področja informacijske varnosti Varne novice na vpisan elektronski naslov. Udeleženec se lahko kadarkoli odjavi iz seznama prejemnikov obvestil. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

5. člen NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu je 100 (sto) nagrad. Vrednost nagrade je manjša od 42,00 EUR in v skladu z Zakonom o dohodnini se akontacija dohodnine ne obračuna.

Vsak izžrebani lahko prejeme zgolj eno nagrado. Zamenjava nagrad za gotovino ni možna. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Stroške prevzema nagrade v celoti krije izročitelj nagrade.

Podeljene bodo nagrade:

10 x družabna igra Monopoly

10 x čistilo za tipkovnico Clean Putty

40 x balzam za ustnice v promocijski embalaži

40 x promocijska majica s kratkimi rokavi

6. člen POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 1.10.2014 od 18.00 ure do dne 31.10.2014 do 24.00 ure. K nagradni igri lahko udeleženec pristopi na portalu Varni na internetu tako, da na naslovu https://www.varninainternetu.si/lovecnaprevare/ reši kviz Lovec na prevare, v katerem odgovarja na zastavljena vprašanja. Če po koncu kviza želi sodelovati v nagradnem žrebanju, mora vpisati elektronski naslov, s čimer tudi potrdi prijavo na e-novice in obvestila s področja informacijske varnosti Varne novice. Prav tako lahko rezultat kviza v obliki izdanega certifikata deli s svojimi prijatelji prek objave statusa na Facebook profilu. V nagradni igri lahko vsaka oseba sodeluje enkrat na dan.

Med vsemi, ki bodo vpisali svoj elektronski naslov, bo z naključnim žrebom izžrebanih 100 prejemnikov nagrad.

7. člen ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Izmed vseh sodelujočih, bo organizator dne 10.11 .2014 izžrebal 100 nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade. Žrebanje bo potekalo v prostorih Arnesa na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, kjer bo med žrebom prisotna tričlanska komisija. Izmed vseh sodelujočih bo računalnik naključno izbral dobitnike nagrade. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti na naslov, ki ga je vpisal ob sodelovanju, v roku 5 delovnih dni po žrebanju nagrade. Nagrajenci bodo svoje nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo morali poslati po elektronski pošti. Če se nagrajenec organizatorju ne bo javil v roku 8 dni, do nagrade ne bo upravičen. V tem primeru se bo izžrebalo novega nagrajenca. Rezultati žrebanja so dokončni in se nanje ni mogoče pritožiti.

Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se njihov elektronski naslov, ki je bil izžreban v nagradni igri, javno objavi.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.varninainternetu.si/beta od dne 14.11.2014 do 21.11.2014.

8. člen ZASEBNOST IN VARNOST PODATKOV

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v nagradni igri. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali uporabljeni kakorkoli drugače, kot je opredeljeno v pogojih nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da lahko organizator nagradne igre objavi njegov elektronski naslov na spletni strani www.varninainternetu.si/beta v primeru, če bo sodelujoči prejemnik nagrade. Elektronski naslov nagrajenca bo na spletni strani www.varninainternetu.si/beta objavljen 8 dni. Ime, priimek in naslov nagrajenca bodo uporabljen izključno za potrebe pošiljanja  nagrade in bodo po končani nagradni igri uničeni, tako da organizator nagradne igre ne bo hranil nobenih zbirk osebnih podatkov.

9. člen KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami spletni strani www.varninainternetu.si/beta. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@varninainternetu.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 1. 10. 2014

Komentarji / 0

Pred objavo na portalu bo vaš komentar odobren s strani uredništva.
Preberite pravila komentiranja na portalu.
Vaš e-naslov ne bo nikoli objavljen ali posredovan tretjim osebam.