Skoči na vsebino

Nagradna igra “Sledi nam na Instagramu”

POGOJI UPORABE IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »SLEDI NAM NA INSTAGRAMU«

Program ozaveščanja Varni na internetu,  ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Arnes, organizira nagradno igro »SLEDI NAM NA INSTAGRAMU«.

Nagradna igra ne deluje v povezavi s podjetjem Facebook, Inc. in njegovimi produkti Facebook ali Instagram in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook, Inc. Prejemnika podatkov o Instagram profilu, posredovanih s strani uporabnikov družbenega omrežja Instagram,  sta tako podjetje Facebook Inc. in Javni zavod Arnes kot skupna upravljavca osebnih podatkov. Prejemnik podatkov izžrebancev je zgolj Javni zavod Arnes.

Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator in ne družbeni omrežji Facebook ali Instagram, ki hkrati v povezavi z nagradno igro ne prevzemata nobene odgovornosti.

Nagradna igra poteka na Instagram profilu Varni na internetu od 29. 6. 2020 do dne 15. 7. 2020. Nagradna igra za sodelovanje predvideva spodnje navodilo:

Sledi našemu Instagram profilu in sodeluj v žrebu za nagrado!

1. člen ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »SLEDI NAM NA INSTAGRAMU« (v nadaljevanju nagradna igra) na družbenem omrežju Facebook in Instagram je Javni zavod Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes).

2. člen NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradno igro organizator izvede za namen promocije nacionalnega programa ozaveščanja o informacijski varnosti Varni na internetu .

3. člen TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od dne 29. junija 2020 (od 9.00)  do dne 15. julija 2020 (do 24.00).

4. člen POGOJI SODELOVANJA

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjuje, da je seznanjen in se strinja s pravili nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Za sodelovanje v nagradni igri veljajo zgolj omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni rezidenti Republike Slovenije, ki od 1. 7. 2020 od 9.00 ure do dne 15. 7. 2020 do 24.00 ure pričnejo slediti Instagram profilu Varni na internetu in se s tem dejanjem avtomatsko uvrstijo v e-boben za žreb nagrade.

5. člen NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu je 5 (pet) nagrad. Vrednost nagrade z vračunanim DDV je manjša od 42,00 EUR in ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

Vsak izžrebani lahko prejeme zgolj eno nagrado. Zamenjava nagrad za gotovino ni možna. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Stroške prevzema nagrade v celoti krije izročitelj nagrade.

Podeljene bodo nagrade: 5 x majica s kratkimi rokavi z natisnjenim napisom

6. člen POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 29. 6. 2020 od 9.00 ure do dne 15. 7. 2020 do 24.00. K nagradni igri lahko udeleženec pristopi na način, da v času trajanja nagradne igre pričnejo slediti (Follow) Instagram profilu Varni na internetu in se s tem dejanjem avtomatsko uvrstijo v e-boben za žreb nagrade.

7. člen ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Med vsemi, ki bodo v času trajanja nagradne igre pričeli slediti Instagram profilu Varni na internetu, bo z naključnim žrebom izžrebanih 5 Instagram profilov t.j. prejemnikov nagrad. Organizator bo nagradni žreb s postopkom naključne izbire izvedel dne 17. 7. 2020 s pomočjo aplikacije Random Name Picker. Žrebanje bo potekalo v prostorih Arnesa na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, kjer bo med žrebom prisotna tričlanska komisija.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek zasebnega sporočila na Instagram profilu, s katerim sledi Instagram profilu Varni na internetu, in sicer v roku do 5 delovnih dni po žrebanju nagrade. Nagrajenci bodo svoje nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo organizatorju sporočili po elektronski pošti na naslov info@varninainternetu.si.

Če se nagrajenec organizatorju ne bo javil v roku 8 dni po obvestilu o prejemu nagrade, do nagrade ne bo upravičen. V tem primeru se bo izžrebalo novega nagrajenca. Rezultati žrebanja so dokončni in se nanje ni mogoče pritožiti. 

Organizator bo izžrebancem nagrade izročil v roku do 30 dni od dneva prejema potrebnih podatkov za dostavo nagrade. 

8. člen ZASEBNOST IN VARNOST PODATKOV

Sodelovanje udeleženca v nagradni »SLEDI NAM NA INSTAGRAMU« šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679; v nadaljevanju Uredba), da organizator nagradne igre obdeluje osebne podatke nagrajencev za namene izvajanja nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da obdeluje njegove osebne podatke za namen: obveščanja o nagradni igri in nagradnem žrebu. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in Uredbo ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) se bo hranila skladno s področno zakonodajo in predpisi.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo te igre hrani organizator. 

9. člen KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico kadarkoli, nenapovedano in brez posebnega predhodnega obvestila spremeniti Pravila nagradne igre »SLEDI NAM NA INSTAGRAMU«, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani  https://www.varninainternetu.si/nagradna-igra-sledi-nam-na-instagramu/ . Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na elektronski naslov info@varninainternetu.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 29. 6. 2020

Javni zavod Arnes

Komentarji / 0

Pred objavo na portalu bo vaš komentar odobren s strani uredništva.
Preberite pravila komentiranja na portalu.
Vaš e-naslov ne bo nikoli objavljen ali posredovan tretjim osebam.