Kje je najbolje hraniti certifikat za dostop do spletne banke?

1 / 5

a

Na računalniku.

IZBERITE
b

Na pametnem USB-ključu ali pametni kartici.

IZBERITE
c

Na navadnem USB-ključu ali zunanjem disku.

IZBERITE